Συρόμενα

Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της  αγοράς και είχαν και εχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων απο 10ετίες 1970-1980 μέχρι και σήμερα. Χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά το πλείστον στις μαζικές κατασκευές (πολυκατοικίες), εκεί όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς τον χώρο. Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα. Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και δέχονται τζάμι (όλων των τύπων), σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο (προσφέροντας όλο το άνοιγμα) . Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα δίπλα στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία.

Απλά Συρόμενα
Απλά Συρόμενα
Ανασυρόμενα
Ανασυρόμενα